8 สินค้าไทยยอดนิยม ในใจชาวอินโดนีเซีย

8 สินค้าไทยยอดนิยม ในใจชาวอินโดนีเซีย

              รายงานผลสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2561 โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ ETDA ได้ระบุข้อมูลที่น่าสนใจของแวดวง e-Commerce อาเซียนไว้ว่า

        "มูลค่า e-Commerce แบบ B2C ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเรียงตามลำดับ ได้แก่

ไทย มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์"

        ความน่าสนใจอยู่ที่การเติบโตของตลาด 'อินโดนีเซีย' มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 อยู่ที่ 55.20% คิดเป็นมูลค่า e-Commerce รวมกว่า 2.18 แสนล้านบาท ถือเป็นการเติบโตทาง e-Commerce ที่น่าสนใจอันจะนำมาสู่โอกาสของผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดสู่ประเทศ อินโดนีเซีย

        Thaiemarket.com จึงขอรวบรวม '9 สินค้าไทยยอดนิยม ในใจชาวอินโดนีเซีย' มาฝากทุกท่านเผื่อท่านใดสนใจตลาดเพื่อนบ้านอาเซียนอย่าง 'อินโดนีเซีย' จะใช้ข้อมูลนี้สร้างโอกาสทางธุรกิจค่ะ :) 

 ที่มา: tripzilla.id