รู้จักหน้ากากอนามัย 3 ประเภท

รู้จักหน้ากากอนามัย 3 ประเภท

            ท่ามกลางสถานการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) สิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันเชื้อไวรัสก็คือ #หน้ากากอนามัย ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสินค้าควบคุมและไม่พอต่อความต้องการ โดยเฉพาะหน้ากากรุ่น N95 และหน้ากากทางการแพทย์

            Thaiemarket.com จึงอยากจะแบ่งปันความรู้เรื่องประเภทของหน้ากากอนามัยแต่ละประเภทว่ามีการใช้งานแบบไหน เหมาะสมกับบุคคลประเภทใดค่ะ
หน้ากาก N95

            หน้ากากที่มีคุณสมบัติในการกรองฝุ่นระดับ 0.3 ไมครอนได้ถึง 95% กล่าวคือมีคุณสมบัติการป้องกันเชื้อโรคได้มีประสิทธิภาพที่สุดในบรรดาหน้ากากทั้ง 3 ประเภท เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหาใจรุนแรง และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำการรักษาหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจทุกโรค

ข้อแนะนำควรใช้แล้วทิ้งในถังขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
หน้ากากทางการแพทย์

            เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหวัดทั่วไป มีอาการเกี่ยวกับระบบหายใจ ไอ จาม เพื่อป้องการการแพร่กระจายเชื้อที่ออกมากับน้ำมูก น้ำลาย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงรองลงมา เช่น แผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยทั่วไป ปัจจุบันมีอัตราการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ข้อแนะนำควรใช้แล้วทิ้งในถังขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
หน้ากากผ้า

            หน้ากากที่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคได้ ถือเป็นหน้ากากทางเลือกให้แก่คนปกติที่ไม่มีอาการป่วยในการลดการติดเชื้อและช่วยดักจับละอองฝอยจากการไอจาม (แต่ไม่สามารถป้องกันได้ 100%) หากมีความจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนเยอะ ๆ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ร่วมกับการล้างมืออย่างถูกต้องเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการป้องกันเชื้อโรค

ข้อแนะนำ: หน้ากากผ้าสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้แต่ควรนำไปซักทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน


ที่มาสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย