'วันวิสาขบูชา' วันสำคัญทางศาสนาของพุทธศาสนิกชน

'วันวิสาขบูชา' วันสำคัญทางศาสนาของพุทธศาสนิกชน

เนื่องในวันนี้เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนทุกคน Thaiemarket.com ก็ไม่พลาดที่จะนำเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจมาฝากเพื่อน ๆ ค่ะ ทั้งประวัติความเป็นมาและหลักธรรมคำสอนที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ


วันวิสาขบูชา 


ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ซึ่งเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ส่วนใหญ่จะตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน นั่นเองค่ะ


วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกันค่ะ นั่นก็คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกัน ทำให้มีการเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ค่ะและในเหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 เหตุการณ์นั้น ได้ก่อให้เกิดคติธรรมหลัก คือ "ไตรลักษณ์" หรือความเป็นธรรมดาของโลก 3 ประการ ได้แก่


1) อนิจจัง ความไม่เที่ยง 

2) ทุกขัง ความเป็นทุกข์คือตั้งอยู่ในสภาพเดิมมิได้

3) อนัตตา ความที่สังขารทั้งหลายไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ 


ทำให้เราได้แง่คิดว่า ทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เราบังคับให้เราไม่เจ็บปวด ไม่แก่ หรือไม่ตายไม่ได้ แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของโลก ก็ยังต้องทรงตกอยู่ในกฎเหล่านี้ ไม่มีใครสามารถพ้นไปได้วันวิสาขบูชา


ได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากล เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน ชาวพุทธทั่วโลกจะมารวมกันจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบำเพ็ญกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้า

โดยองค์การสหประชาชาติจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้า (International recognition of the Day of Visak) เรียกได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธนาของศาสนิกชนทุกคนจริง ๆ ค่ะ