ลอยกระทง สร้างสรรค์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ลอยกระทง สร้างสรรค์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันลอยกระทง

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน และน้อยครั้งที่จะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม


“เทศกาลลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดีย

ซึ่งไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าเทศกาลนี้เข้ามาสู่ประเทศไทยในช่วงสมัยใด”


ด้วยความที่ชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนมีความผูกพันกับสายน้ำเป็นอย่างมากทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านเรือนส่วนใหญ่ก็จะตั้งติดกับริมแม่น้ำ บ่อยครั้งที่ผู้คนมักทำลายแม่น้ำทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เทศกาลนี้จึงเปรียบเป็นการบูชาและขอขมาแด่ ‘พระแม่คงคา’ เทพผู้ดูแลรักษาสายน้ำ ตามความเชื่อในศาลนาฮินดู และยังมีความหมายรวมไปถึงการทำบุญเพื่อลอยทุกข์ลอยโศก

Thaiemarket.com ขอแนะนำวิธีการลอยกระทงอย่างไรให้รักษาทั้งเทศกาลอันดีงามและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน เริ่มจาก...ใช้ – กระทงที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ ตามวิธีการทำกระทงดังเดิม เพราะวัตุดิบเหล่านี้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

ไม่ใช้ – กระทงที่ทำจากวัสดุย่อยสลายยาก เช่น โฟม หรือ กระดาษแต่งสี ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีกระบวนการย่อยสบายยากและทำจากสารเคมี ซึ่งทำให้เกิดสารปนเปื้อนลงไปสู่แม่น้ำใช้ – สถานที่ลอยกระทง ที่มีหน่วยงานจัดขึ้น เพราะสถานที่เหล่านี้จะมีทั้งความปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเก็บกวาดทำความสะอาดแม่น้ำหลังจบเทศกาลไม่ใช้ – พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ซึ่งจะสร้างมลพิษทั้งทางอากาศและทางเสียง อีกทั้งยังอาจเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น รวมถึงงด ‘ลอยโคม’ เพราะโคมที่เราลอยไปนั้นจะรบกวนการคมนาคมทางอากาศ และอาจตกสู่พื้นดินพร้อมไฟที่ติดอยู่ ลอยกระทง ยุค 4.0 ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทั้งทันสมัยและไม่ทำลายสิ่งแลดล้อม สำหรับผู้ที่อาจจะติดธุระไม่สะดวกลอยกระทงตามสถานที่จริงก็สามารถลอยกระทงผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา