เที่ยวให้สนุกในแบบ ECOTOURISM

เที่ยวให้สนุกในแบบ ECOTOURISM

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 

        คือ การท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติแต่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในพื้นที่ ซึ่งการ 'ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ' จะแตกต่างจากการ ‘ท่องเที่ยวธรรมชาติ’ เพราะจะต้องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติต่อธรรมชาติอย่างยั่งยืนจึงจะเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

        กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการศึกษาและชิมทิวทัศน์ทางธรรมชาติ เดินป่า ปีนเขา เที่ยวน้ำตก รวมถึงการดำน้ำทะเลก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเช่นเดียวกัน แต่นักท่องเที่ยวจะต้องไม่ทำลายธรรมชาติ ซึ่งมีข้อแนะนำเล็กๆน้อย ๆ ดังนี้...


นักท่องเที่ยวจะต้อง นำขยะทุกชิ้นที่เข้าพื้นที่ออกมาจากพื้นที่ เช่น บรรจุภัณฑ์ห่ออาหาร ถุงขนมหากท่องเที่ยวตามแหล่งน้ำ เช่น น้ำตก ทะเล หรือแอ่งน้ำ

ไม่ควรที่จะทิ้งขยะหรือชำระร่างกายด้วยสบู่ ยาสระผม ในแหล่งน้ำ

เพราะจะทำให้กระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ำนั่นเองควรควบคุมความดังของเสียงในพื้นที่ท่องเที่ยว

เช่น เสียงพูดคุย เสียงรถยนต์ 

เพื่อไม่ให้รบกวนชาวบ้าน และสัตว์ในพื้นที่
        ช่วยกันดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของแหล่งท่องเที่ยว ไม่ให้สูญหายหรือถูกทำลายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทำให้เราได้เรียนรู้ระบบนิเวศของธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ถือเป็นโอกาสดี ๆ ในการเพิ่มประสบการณ์ท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้อง
4,650 บาท

ไหว้พระธาตุ9จอม

“ทริปไหว้พระธาตุ 9 จอมภายใน 1 วัน” 2D2N 2วัน2คืน @บ้านเวียงคาเฟ่ พลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี จากดีเป็นยิ่งดีขึ้นไปไม่มีวันตกต่ำ นับเป็นศิริมงคลต่อชีวิตเหลือคณานับ เริ่มต้นที่ “บ้านเวียงคาเฟ่” ออกเดินทางตี 5 จะกลับมาถึงบ้านเวียงตอนเย็น 5 โมงเย็นพอดี รับประทานขันโตกชมการแสดง ทั้งหมด 9 จุด มีเวลาแวะแต่ละจุดถึง 20 นาที และมีเวลากินข้าวเที่ยงถึง 1 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพลลงเครื่องเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ 1 วัน เชียงราย 1 วัน ดังนี้ (กำหนดการอาจยึดหยุ่นสลับวันเวลา ตามความเหมาะสมของแต่ละทริป) เสาร์(เชียงใหม่) ถวายเพลครูบา บ่ายตรวจดวงชะตา กลางคืนจุดเทียน สะเดาะเคราะห์ รับโชค สืบชะตา เข้าที่พัก @บ้านเวียงคาเฟ่ รับประทานขันโตก ชมการแสดง อาทิตย์(เชียงราย) เดินทางตี 5 ไหว้พระธาตุ 9 จอม เข้าที่พัก @บ้านเวียงคาเฟ่ จันทร์(เชียงใหม่) กลับ กทม เช้าวันจันทร์ 6คนขึ้นไป รถ SUV หรือ รถตู้ ที่พัก 2 คืน อาหาร 7 มื้อ ราคา 4,650 บาท/คน
3,755 บาท

AOWS01 ทัวร์ เมืองสังขละ ดินแดน 3 วัฒนธร

AOWS01 ทัวร์ เมืองสังขละ ดินแดน 3 วัฒนธรรม 2 วัน 1 คืน โดยรถตู้ วันที่ 1 ? ? กรุงเทพฯ ? วัดสระลงเรือ ? วัดทิพย์สุคนธาราม - สังขละบุรี ? วันที่ 2???? ใส่บาตรตอนเช้า ? สะพานมอญ -วัดวังก์วิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ) ? ? ? ? ? ? ? ? ?วัดใต้น้ำ - กรุงเทพฯ ? ? ? อัตราค่าบริการ ? ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว มิถุนายน?:?4-5?, 11-12 , 18-19 , 25-26 3,755- 700 กรกฏาคม?: 2-3 , 9-10 , 16-17 , 23-24 , 30-31 3,755- 700 สิงหาคม?: 6-7 , 13-14 , 20-21 . 27-28 3,755- 700 กันยายน?: 3-4 , 10-11 , 17-18 , 24-28 3,755- 700 ตุลาคม?: 1-2 , 8-9 , 15-16 , 29-30 3,755- 700 พฤศจิกายน?: 5-6,12-13,19-20,26-27 , 3,755- 700 ธันวาคม?: 3-5 , 17-18 , 24-25 3,755- 700 ? ? อัตราค่าบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ? ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว สิงหาคม?: 12-13 *วันแม่* 4,855 - 800- ตุลาคม?:?22-23 *วันปิยมหาราช* 4,855 - 800- ธันวาคม?: 4-5 *วันพ่อ*/ 10-11 *วันรัฐธรรมนูญ* 4,855 - 800- ? ? **หมายเหตุ? โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยุ่กับ สภาพอากาศ รถติดช่วงเทศกาล ฯลฯ ** ? สามารถ ดาวโหลดโปรแกรมด้านล่างได้เลย คะ A.O Family Tour Limited Partnership สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน: 02-834 3867, 02-834 5362 โทรสาร: 02-834 5362 สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 083-544 2145 IDLINE: 0929031997 / 028343867 / a.ofamilytour http://www.facebook.com/a.ofamilytours E-mail: a.ofamilytours@gmail.com ?
80 บาท

เค้กโอ่ง (โอ่งนมสด)

เค้กโอ่งนมสด สามารถสั่งซื้อได้ทาง Page facebook นี้ครับ https://www.facebook.com/rteekhopiie/
28,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Japan

วันแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Jet Asia พบกับไกด์และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่พร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารตลอดจนสัมภาระของทุกท่าน* สิ่งที่ควรทราบ : สายการบินจะทำการปิดให้บริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 30 นาทีและไม่มีประกาศเตือนขึ้นเครื่อง ดังนั้นทุกท่านจำเป็นต้องพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที วันที่สอง โยโกฮ่ามา – พระใหญ่คามาคูระ-ฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัด-โอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต 01.25 น. เดินทางสู่ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Jet Asia เที่ยวบินที่ JF988 (บริการอาหารบนเครื่อง) 09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว......ได้เวลาตะลุยกันแล้ว..... จากนั้น นำท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสำริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ำหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิได้พัดผ่านหลายครั้งและทำให้วิหารได้พังทลาย แต่องค์พระ ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ชาบู ชาบู (มื้อที่ 1) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อ นำท่านล่องเรือ ชมทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่ จากนั้น นำท่านนั่งรถขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ 97 องศาเซลเซียส) พร้อมชิม ไข่ดำ โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง จะทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี อิสระ ให้ท่านได้เลือก ชมและซื้อ สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ,แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดี รวมทั้ง คิตตี้ไข่ดำ ซึ่งเป็นO-Top อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ค่ำ บริการอาหารค่ำ ทงคัตสึ (มื้อที่ 2) 20.00 น. ที่พัก Super Hotel หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับ การแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย วันที่สาม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ภูเขาไฟฟูจิ / วัดอาซากุสะ /Tokyo Skytree/พระราชวังอิมพีเรียล /ช้อปปิ้งชินจุกุ/นาริตะ เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) จากนั้น นำท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ที่ Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ จากนั้น ให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น ขนม เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ถูกใจนักช้อปคนไทย แน่นอน จากนั้น นำท่านชื่นชมความยิ่งใหญ่ของ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ยังไม่ทันหลับสนิท และเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นด้วยความสูงประมาณ 3,776 จากระดับน้ำทะเลและมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปีทำให้ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่สวย งามที่สุดในโลก ... เราจะนำท่านบรรยากาศของภูเขาไฟแห่งนี้ได้ใกล้ชิดถึง สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล นี่เป็นชั้นที่สูงที่สุดในการเดินทางโดยรถแล้วค่ะ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย หากไม่สามารถขึ้นไปด้านบนภูเขาไฟฟูจิได้ จะนำท่านไปถ่ายรูปที่จุด View point แทนค่ะ) อิสระให้ท่านได้เลือกมุมถูกใจ ณ ศาลเจ้าที่คอยปกปักรักษาภูเขาแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้เลือกชมและซื้อ ขนมอร่อยและสินค้าพื้นเมือง มากมาย เที่ยง บริการอาหารเที่ยง Tepanyaki (มื้อที่ 4) จากนั้น นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงโตเกียว นำท่านเดินทาง ชม วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่า ภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ จากนั้น นำท่านถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลกโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ สำหรับโดตเกียวสกายที เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนั้น นำท่านแวะเที่ยวชมพระราชวังอิมพิเรียล(ชมด้านนอก) ที่ประทับของจักรพรรดิญี่ปุ่น พระราชวังนี้แต่เดิมเป็นที่ตั้งของปราสาทเอะโดะ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของโชกุนตระกูลโทกุงะวะ พระราชวังนี้มีพื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้เวลาท่านได้ชื่นชม ความงดงามโดยรอบพระราชวัง ชมสะพานคู่ที่เรียกว่า นิจูบาชิที่สร้างได้อย่างสวยงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพราะรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีลักษณะคล้ายแว่นตา จากนั้น นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว ไม่จำกัดว่าเป็นย่านแฟชั่น หรือย่านใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าที่ชินจูกุจะมีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่าย ครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื่อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้ามียี่ห้อ หรือแบรนด์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ามือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆด้วย ค่ำ อิสระอาหารค่ำ 20.00 น. ที่พัก Tokoyo in Narita/ หรือเทียบเท่า*** วันที่สี่ อิสระเต็มวัน ไกด์นำท่านนั่งรถไฟตะลุยโตเกียว เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) จากนั้น หลังอาหารเช้า วันนี้อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการตะลุยเมืองโตเกียวค่ะ ลองสัมผัสโตเกียวในแบบของท่านดูแล้วจะรู้ว่า โตเกียวไม่มีขา ถ้าอยากไปหา ต้องมาเองค่ะ Good Shopping ไกด์นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว ไม่จำกัดว่าเป็นย่านแฟชั่น หรือย่านใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าที่ชินจูกุจะมีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่าย ครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื่อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้ามียี่ห้อ หรือแบรนด์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้ามือสองร้านขายยาและยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆด้วย และยังมีแหล่งช้อปที่หลายหลาย ที่ด้วยกัน อาทิเช่น 1.ฮาราจุกู (Harajuku) แหล่งแฟชั่นหลุดโลกของชาวญี่ปุ่นวัยกะเตาะที่มักนัดกันแต่งตัวมาเดินโชว์เฉิดฉายกันในย่านนี้ 2.กินซ่า (Ginza) แหล่งร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมหรูหรา และร้านอาหาร ภัตตาคารระดับ 5 ดาว 3. อะคิฮะบาร่า (Akihabara) แหล่งช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ 4. ชิบูย่า (Shibuya) เป็นแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อ ถนนของชิบูย่าเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมและแฟชั่นของวัยรุ่นในประเทศ ญี่ปุ่น และเป็นแหล่งกำเนิดของเทรนด์การแต่งตัวต่างๆ มากมาย หลักๆ แล้วจะมีอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง คือ ราเมง (บะหมี่เส้นเหลือง), โซบะ (เส้นออกสีเทา-ดำ และออกจะแข็งกว่าราเมงอยู่นิดหน่อย) และอุด้ง (ก๋วยเตี๋ยวเส้นขาว) ซึ่งทั้งสามแบบจะปรุงแต่งไม่แตกต่างกันสักเท่าไร อิสระอาหารเที่ยงและเย็น,ไม่รวมค่าผ่านประตูหรือค่าธรรมเนียมต่างๆไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีบริการรถบัสรับส่งในวันนี้นะคะ^^ เราจะต้องตะลุยโตเกียวโดยการนั่งรถไฟ 20.00 น. ที่พัก Tokoyo in Narita/ หรือเทียบเท่า*** วันที่ห้า อีออนพลาซ่า /สนามบิน นาริตะ / สนามบินสุวรรณภูมิ เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) (หลังอาหารเช้าตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย Check-Out) 09.00 น. บ๊ายบาย กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางญี่ปุ่น เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า กระเป๋าหรือขนมขบเคี้ยวรวมถึงเพลิดเพลินกับร้าน 100 เยน สินค้าราคาถูกคุณภาพญี่ปุ่น เชิญท่านเลือกซื้อเลือกหาได้ตามอัธยาศัย 11.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 13.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Jet Asia เที่ยวบินที่ JF 989 19.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ กรุณาอ่าน ก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริง ในขณะนั้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ /การเมือง /การยกเลิกเที่ยวบิน /ภัยธรรมชาติ โดยที่ทางบริษัทมิอาจควบคุมได้ ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ - ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน - เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด , ร้านอาหารปิด หรือด้วยเหตุผลอื่น โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะคัดสรรค์ในสิ่งที่ให้กับลูกค้าเสมอ โดยสมเหตุสมผล** - ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย อัตราค่าบริการนี้รวม [if !supportLists]8 [endif]ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับพร้อมคณะ) [if !supportLists]8 [endif]ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ [if !supportLists]8 [endif]โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) [if !supportLists]8 [endif]ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ [if !supportLists]8 [endif]ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง [if !supportLists]8 [endif]ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ [if !supportLists]8 [endif]ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) [if !supportLists]8 [endif]หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม [if !supportLists]8 [endif]ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทั้งทริป [if !supportLists]8 [endif]ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก [if !supportLists]8 [endif]ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์ [if !supportLists]8 [endif]ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ [if !supportLists]8 [endif]ราคาทัวร์ไม่รวมวีซ่า