เที่ยวให้สนุกในแบบ ECOTOURISM

เที่ยวให้สนุกในแบบ ECOTOURISM

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 

        คือ การท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติแต่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในพื้นที่ ซึ่งการ 'ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ' จะแตกต่างจากการ ‘ท่องเที่ยวธรรมชาติ’ เพราะจะต้องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติต่อธรรมชาติอย่างยั่งยืนจึงจะเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

        กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการศึกษาและชิมทิวทัศน์ทางธรรมชาติ เดินป่า ปีนเขา เที่ยวน้ำตก รวมถึงการดำน้ำทะเลก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเช่นเดียวกัน แต่นักท่องเที่ยวจะต้องไม่ทำลายธรรมชาติ ซึ่งมีข้อแนะนำเล็กๆน้อย ๆ ดังนี้...


นักท่องเที่ยวจะต้อง นำขยะทุกชิ้นที่เข้าพื้นที่ออกมาจากพื้นที่ เช่น บรรจุภัณฑ์ห่ออาหาร ถุงขนมหากท่องเที่ยวตามแหล่งน้ำ เช่น น้ำตก ทะเล หรือแอ่งน้ำ

ไม่ควรที่จะทิ้งขยะหรือชำระร่างกายด้วยสบู่ ยาสระผม ในแหล่งน้ำ

เพราะจะทำให้กระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ำนั่นเองควรควบคุมความดังของเสียงในพื้นที่ท่องเที่ยว

เช่น เสียงพูดคุย เสียงรถยนต์ 

เพื่อไม่ให้รบกวนชาวบ้าน และสัตว์ในพื้นที่
        ช่วยกันดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของแหล่งท่องเที่ยว ไม่ให้สูญหายหรือถูกทำลายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทำให้เราได้เรียนรู้ระบบนิเวศของธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ถือเป็นโอกาสดี ๆ ในการเพิ่มประสบการณ์ท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่ง