เคมีภัณฑ์

100 บาท

เคมีภัณฑ์

100 บาท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
-

บริการดูแลคลังสินค้า และกระจายสินค้า

ระบบคลังสินค้าของคิงส์ โลจิสติกส์ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้ใจกลางเมือง ทำให้สะดวกต่อการเก็บสินค้าและกระจายวัสดุการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่อื่นๆเราให้บริการคลังสินค้าที่หลากหลายแก่ลูกค้าของเรา จากการจัดการสิ่่งอำนวยความสะดวกที่เรามี การบริการคลังสินค้า ประกอบด้วย การจัดการส่งออก - นำเข้า ขึ้นและถ่ายสินค้า การบรระจุและบรรจุภัณฑ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การนับสินค้า การกระจายสินค้า