เคมีภัณฑ์

500 บาท

เคมีภัณฑ์

500 บาท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
450 บาท

บิ๊กคอร์น

บิ๊กคอร์น สุดยอดอาหารเสริมพืช ขนาด 1 ลิตร บรรจุกล่องละ 12 ขวด มีคุณสมบัติดังนี้ 1. ใช้บิ๊กคอร์น 100 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร คลุกเมล็ดข้าว,ข้าวโพด,ผักต่างๆ ได้ 10 กก. เพื่อเร่งการงอก แตกราก ใบ ต้นอ่อนแข็งแรง โตไว 2. ใช้บิ๊กคอร์น 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นพืชอายุ 10-15 วัน ทุกๆ 7 วัน เพื่อบำรุงการเจริญเติบโต ทนแล้ง ทนโรค ต้นใหญ่ ใบเขียวเข้ม 3.บิ๊กคอร์นไม่มีสารอันตราย ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค