เครื่องสังฆภัณฑ์

219 บาท

เครื่องสังฆภัณฑ์

219 บาท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
50 บาท

กาบหอยแครง พืชกินแมลง-เมล็ดพันธุ์

กาบหอยแครง (Venus flytrap Dionaea Muscipula) เป็นพืชกินแมลง โดยมีกับดักแบบตะครุบที่จะปิดอย่างรวดเร็วเมื่อเมื่อถูกกระตุ้นระหว่างกาบทั้งสองโดยเหยื่อมีเพียงพืชสองชนิดเท่านั้นที่มีกับดักแบบตะครุบแบบมีปฏิกิริยา เมล็ดพันธุ์กาบหอยแครง เริ่มต้นที่ซองละ 50 บาท (มี10 เมล็ด/ซอง)