สินค้าที่เกี่ยวข้อง
50 บาท

ข้าวซ้อมมือ บือปาเกอญอ

ข้าวซ้อมมือคุณภาพดีจากเมล็ดข้าวไร่ของชาวปาเกอญอ ผ่านการตำด้วยครกกระเดื่องแบบดั้งเดิม ไม่ขัดสี บือปาเกอญอ เป็นข้าวพันธุ์พื้นถิ่น ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม - ไม่ใช้สารเคมีใดใดในการปลูก - ไม่ใช้พลังงานสิ้นเปลืองเพราะตำจากครกกระเดื่อง ราคาลิตรละ 50 บาท ร่วมสนับสนุนสินค้าจากหลักสูตร เกษตรสำหรับพื้นที่สูง
10 บาท

ระบบจัดการหอพักและอพาร์ทเม้นท์

ระบบดูแลหอพัก และอพาร์ทเม้นท์